Doelen en doelgroep PLEK 3

Doel

Het doel van PLEK 3 is om kinderen in een contextrijke omgeving, vanuit een onderzoekende en ontdekkende houding, te begeleiden bij en stimuleren tot taal- en talentontwikkeling om zo persoonlijk te groeien zodat zij hun toekomstige rol in de maatschappij beter en gerichter kunnen invullen.

Doelgroep

De primaire doelgroep zijn kinderen vanaf groep 6 t/m brugklas die gemotiveerd zijn om een taalimpuls te krijgen en via taal hun talenten beter willen ontdekken.

Positionering

Extra educatief programma

Met PLEK 3 biedt Bibliotheek Venlo ook na schooltijd een educatief programma voor kinderen die in een contextrijke omgeving extra willen leren. Hierbij staat persoonlijke ontwikkeling, plezier en verwondering centraal. 

PLEK 3 en onderwijs

PLEK 3 is een aanvulling op het onderwijs. Het biedt extra tijd voor taal- en talentontwikkeling in een kleine groep (max. 15 kinderen). De bibliotheek Venlo werkt intensief samen met de basisscholen zodat er afstemming is over het aanbod van de lessen en de voortgang van de kinderen. 

PLEK 3 in de bibliotheek

De bibliotheek is een ideale locatie voor PLEK 3 want het is laagdrempelig en centraal gelegen in alle wijken. Taal is de basis voor leren en ontwikkelen en is de kernactiviteit van de bibliotheek.

Resultaat voor bibliotheken

Resultaat voor bibliotheek

 • De positie van de bibliotheek is versterkt als locatie voor een contextrijke leeromgeving.
 • De relatie met het onderwijs als partner in taalontwikkeling is (nog) beter geworden (rapportcijfer 8,5).
 • Extra kennis en inzicht of en hoe kinderen aanvullend op het regulier onderwijs gestimuleerd kunnen worden rondom taal- en talentontwikkeling. 
 • De bibliotheek is partner in de onderwijsvernieuwing

Kwantitatief onderzoek door UM

Lees de samenvatting van het onderzoek door Trudie Schils en Vera Ronda.

Resultaat voor de bibliotheekbranche

 • Een aanpak hoe kinderen in een contextrijke omgeving (3e leeromgeving) door middel van
  themamodules sterker te maken in taal en te stimuleren in hun talent.
 • Een aanpak hoe lokale samenwerkingspartners bij het project te betrekken, zowel uit het onderwijs
  als instellingen en bedrijven die meewerken aan de modules.
 • Lessen voor basismodules (4×4 lessen) en lessen verdiepingsmodules (4×4 lessen).
 • Een aanpak voor een (lokale/regionale) partnership voor bibliotheken binnen de landelijke
  onderwijsvernieuwing.

Kwalitatief onderzoek door Regioplan

 • In het kader van de Gelijke Kansen Agenda zijn de Koninklijke Bibliotheek, Bibliotheek Venlo en Biblio- theek Lek & IJssel een pilot gestart, waarin de bibliotheek gepositioneerd wordt als derde leeromgeving voor kinderen in kwetsbare thuissituaties.

 • Met het onderzoek worden de opzet, de ervaringen en de (ervaren) resultaten van de pilot inzichtelijk gemaakt. De uitkomsten van het onderzoek moeten bibliotheken inspireren en handvatten bieden om een bijdrage te kunnen leveren aan gelijke kansen voor alle kinderen. De opzet van het onderzoek (met name de 0- en 1-meting) moet overdraagbaar zijn aan andere bibliotheken die met dit onderwerp aan de slag willen.

Meer weten? Download dan de factsheet PLEK3

Ja! Dat willen wij ook!

Wij willen graag onze kennis en ervaringen delen zodat PLEK 3 ook voor andere bibliotheken beschikbaar wordt. 

Neem contact met ons op om toegang tot de materialen te krijgen. 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:
De Gelijke Kansen Alliantie (GKA) werkt samen met scholen, gemeenten en maatschappelijke partners aan het verbeteren van kansengelijkheid in het onderwijs met aandacht voor thuis, school en de leefomgeving.